Tuesday, 02/03/2021 - 08:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH NAM PHƯƠNG TIẾN B

Học đi đôi với hành , học sinh lớp 5 được trải nghiệm qua tiết kỹ thuật ( bài 4- chuẩn bị nấu ăn).

Học đi đôi với hành , học sinh lớp 5 được trải nghiệm qua tiết kỹ thuật ( bài 4- chuẩn bị nấu ăn).