Wednesday, 08/12/2021 - 16:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH NAM PHƯƠNG TIẾN B

Học đi đôi với hành , học sinh lớp 5 được trải nghiệm qua tiết kỹ thuật ( bài 4- chuẩn bị nấu ăn).

Học đi đôi với hành , học sinh lớp 5 được trải nghiệm qua tiết kỹ thuật ( bài 4- chuẩn bị nấu ăn).