Friday, 18/10/2019 - 06:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH NAM PHƯƠNG TIẾN B

1 số hình ảnh đội văn nghệ nhà trường tham gia hội thi ( Giai điệu tuổi hồng)

1 số hình ảnh đội văn nghệ nhà trường tham gia hội thi ( Giai điệu tuổi hồng)