Saturday, 15/08/2020 - 15:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH NAM PHƯƠNG TIẾN B

1 số hình ảnh đội văn nghệ nhà trường tham gia hội thi ( Giai điệu tuổi hồng)

1 số hình ảnh đội văn nghệ nhà trường tham gia hội thi ( Giai điệu tuổi hồng)